PREBEN'S TAGDÆKNING ApS
Falkenborgvej 46
3600 Frederikssund

Telefon: 47 31 24 02
Telefax: 47 31 24 14
info@prtag.dk

  • PREBENS TAGDÆKNING
  • PREBENS TAGDÆKNING
  • PREBENS TAGDÆKNING
  • PREBENS TAGDÆKNING

main.php
Vedligeholdelsesplaner

 

Prebens Tagdækning tilbyder udarbejdelse samt udførelse af vedligeholdelsesplaner. Ved at foretage regelmæssige eftersyn af især flade tagkonstruktioner kan det konstateres om eventuel forebyggende vedligeholdelse er nødvendig. Dette kan betyde at begyndende skader udbedres i den begyndende fase således, at store skader undgås.

 

Prebens Tagdækning tilbyder regelmæssige eftersyn:

Tageftersyn - generelt:
Tageftersynet foretages umiddelbart før og efter vinteren, da denne periode belaster taget mest.
I tilfælde af skader kan en omgående afhjælpning være nødvendig.
Der bør imidlertid altid foretages en langsigtet vurdering af skaden og dennes afhjælpning.

Hvert eftersyn indeholder rengøring af taget
Blade, mos og anden begroning fjernes sammen med eventuelle fremmedlegemer som sten, flasker, søm, nytårsraketter og lignende.
Brønde og hætter efterses og manglende bladfang isættes.

Tageftersyn - tagpapdækning:
Tagpapdækning ses efter for mekaniske skader, buler og usædvanlig nedslidning.
Det vurderes hvorvidt forringelsen skyldes gangtrafik, kemiske affaldsprodukter fra udluftningskanaler eller andet.

Tagpapbanernes overlæg efterses og inddækninger ved f.eks. hætter, brønde, afløb, skorstene, ovenlys og andre gennemføringer gennemgås for fraslag, revner og åbne samlinger. Skadelige vandansamlinger bør udjævnes.

Tagafvandingsanlæg:
Tagbrønde efterses 2 gange årligt – efter løvspring og løvfald.

 

main.php
Udvalgte projekter

Dong, nybyggeri

Læs mere

Frederikssund, renovering

Læs mere

Lucernemarken, renovering

Læs mere

TrygVesta, nybyggeri

Læs mere

Helsingør Byret, renovering

Læs mere

 


© 2016 PREBEN'S TAGDÆKNING ApS | made by ECOKOM